Himmelfahrt 1957, Winkler, Kaiser, Kuhlmann
Ingeberga Rudolph Hans. J. Haase
K. H. Winkler Manfred Funke
Maren Freischmidt Urda Bernards
Rita Dumman Wilfried Schultheiß

Karlheinz Winkler - Christian Handtrack - Günter Stirnal, 1999 in Dresden  ( Helmut Kaiser und Manfred Funke waren auch dabei)